56 години докосваме бъдещето!

English

31 май - Световен ден без тютюнев дим

За да привлече общественото внимание към тютюневата епидемия и нейните здравни и социални последици, през 1987 г. Световната здравна организация  обявява 31 май за Световен ден без тютюнев дим.

В ПГМТ „Владимир Комаров” този ден се отбеляза с тематичен час в 8а клас, в който учениците бяха информирани ,че тютюнът  е  единственият  продукт,  разрешен  за  консумация,  който  води  до  смъртен  изход,  той  е  опасен  не  само  ако  се  приема  в  големи  количества  или  когато  системно  се  злоупотребява с него. Тютюневият дим съдържа хиляди химически вещества.

 Горящата цигара представлява  уникална  химическа  лаборатория  – по  последни  данни,  под  влияние  на  високата  температура се освобождават над 7000 газообразни съставки и частици: 

над 69 от тях са канцерогени, мутагени и тератогени – вещества, които предизвикват рак, мутации  или  увреждат  плода;  над  300  вещества  с  биологична  токсичност  и  дразнещ  ефект  върху    дихателните  пътища  и  множество  други  токсични  вещества, вредящи на репродукцията и растежа; тютюневият дим  е  доказан  канцероген  за  човека  – такъв,  при  който  няма  безопасно  минимално ниво на поемане;съдържащият  се  в  тютюна  никотин  предизвиква  висока  степен  на  зависимост (приема се, че  тя е  толкова силна, колкото тази, причинена от хероина).      

Това превръща тютюна в найчесто употребявания и единствения напълно легален и  свободно продаван наркотик.

 

 

Павел Желязков © 2009