56 години докосваме бъдещето!

English

Ден на ученическото самоуправление в ПГМТ „Вл. Комаров“

   По традиция на 9ти май в ПГМТ „Вл. Комаров“ се провежда Ден на ученическото самоуправление. Учениците с вълнение очакват да встъпят в новите си позиции и усилено са подготвят за това.

   Ето че и днес-  9.05.2016г. настъпи момента, когато момичетата и момчетата от нашата гимназия имаха възможност да покажат своите организаторски и управленски умения.Час преди да започнат редовните учебни занятия, екипът за временно управление на ПГМТ „Вл.Комаров“ беше събран на кратка оперативка , по време на която инж. П. Георгиева предаде управлението на гимназията в ръцете на новото ръководство и екипа за управление на училището, в чийто състав бяха включени:

ДЛЪЖНОСТ:

ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА:

1.ДИРЕКТОР

Любослав Красимиров Лечев- 11Б

2.ПОМОЩНИК- ДИРЕКТОР

Юки Бойков Юлиянов- 11А

3.ЗАВЕЖДАЩ КОМП. КАБИНЕТ

Християн Димитров Христов- 11А

4.СЕКРЕТАР- ДЕЛОВОДИТЕЛ

Анелия Яворова Гълчавова- 9А

5.ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Петър Митков Христов- 10А

6.ПОМОЩНИК- ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Габриел Онник Алтунян- 9А

7.ФОТОРЕПОРТЕР

Сашко Теменужков Илиев- 12А

8.ОПЕРАТОР НА АУДИОПУЛТ

Радослав Ясенов Радев- 11А

9. ОПЕРАТОР НА АУДИОПУЛТ

Добромир Венелинов Добрев- 11А

10.ОХРАНА

Алтай Шефкет Халил- 9А

11.ГЛАВЕН ДЕЖУРЕН

Ерай Нихат Февзи- 12А

12.ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ- 1ВИ ЕТ.

Александър Павлинов Маринов- 11А

13. ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ- 2РИ ЕТ.

Георги Красимиров Василев- 11А

14. ДЕЖУРЕН УЧИТЕЛ- 3ТИ ЕТ.

Димитър Мариянов Ангелов-11Б

15.ХИГИЕНИСТ- 1ВИ ЕТ.

Емил Радославов Енчев- 8А

16. ХИГИЕНИСТ- 2РИ ЕТ.

Росен Красимиров Стойков- 8А

17. ХИГИЕНИСТ- 3ТИ ЕТ.

Кристиян Георгиев Вълчанов- 8А

 

  „Новите” колеги се представиха блестящо,  като умело използваха новите технологии докато преподаваха академичното знание по време на учебния процес в часовете по български език, литература, английски език, история и биология.

   А след приключване на учебните занятия последва Общо събрание на УУП, Екипа за временно управление на училището и представители на отделните паралелки, с цел избор на ново ръководство на УУП, чийто 2- годишен  мандат ще започне през идущата учебна година- 2016/17. За председател на УУП бе избран Иво Валентинов Димитров от  9А клас, а за зам. председател – Ахмет Антонов от 9В клас. Да ги поздравим за успеха и да ги подкрепим, за да превърнем училището в „нашето училище“.

   В края на учебния ден Екипа за временно управление на ПГМТ даде кратък отчет за своята дейност пред Директора на гимназията- инж. П. Георгиева. Всички бяха на мнение, че смяната на позицията е добро решение за разбиране на другия и проява на по- голяма толерантност в отношенията ученик- учител и обратно. Така че традицията трябва да бъде продължена и през следващите години.

 

 

 

Клуб „Ексклузивен репортер“,

към УУП при ПГМТ „Вл. Комаров“

 

 

 

Павел Желязков © 2009