56 години докосваме бъдещето!

English

Открит урок по математика

Днес се проведе открит урок по математика с учениците от 9.а клас на тема : " Подобни триъгълници. Обобщение."

Под ръководството на г - жа Румяна Петрова учениците припомниха признаците за подобност на триъгълници, решиха по групи няколко задачи, където откриваха подобни триъгълници. Иво, Алтай и Ваньо решаваха задачи и на дъската. Целият клас активно участваше в урока, с което ни показа,че математиката не само не е трудна наука, но е и много полезна и интересна.

Павел Желязков © 2009