56 години докосваме бъдещето!

English

„Маратон на четенето”

Щафетно четене - четем до първа грешка

В съответствие с Националния план за действие през 2015-2016 г. за изпълнение на „Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността“ от 02.04.2016 г. до 23.04.2016 г. се проведе кампания  „Походът на книгите.

Основните дейности  в ПГМТ Владимир Комаров бяха свързани с организирането на „Маратон на четенето. Учениците от 10 а,в клас четоха поемата „Изворът на Белоногата, следвайки апела – „Четем до първа грешка. Жури от трима ученици сигнализираше чрез зрителен и слухов  ефект за допусната грешка. На победителя ще бъде връчена награда.

Инициативата имаше за цел да приобщи учениците към магията на поетическото слово, да ги направи съпричастни към духа и ценностите на народността.

Павел Желязков © 2009