56 години докосваме бъдещето!

English

Всяка капка е ценна

Целта на инициативата е да се провокира екологичното мислене, възпитаване у учениците на любов към природата и да достигнат до извода, че животът на планетата е немислим без вода.

Послучай Деня на водата в 8a клас се проведе тематичен час на класа, в който се организира състезание и викторина с въпроси „Какво знам за водата?”

Участниците в състезанието бяха разделени на отбори и отговаряха на въпроси, свързани с водата.

След отборното  състезание следва забавна викторина с индивидуални награди.

Във фоайето на гимназията Емил Атанасав от 10а клас представи мултимедийна презентация „Водата – извор на живот”, която помогна на учениците да разберат посланието на инициативата „Всяка капка си струва”.

Павел Желязков © 2009