56 години докосваме бъдещето!

English

Обучение - евакуация при пожар

На 7.03.2016 година в ПГМТ „Вл. Комаров“ се проведе обучение – евакуация при пожар. Участие взеха всички ученици, учители и служители. Те напуснаха сградата според плана за евакуация.

Г – н Румен Михов подробно разясни как се действа при пожар и нагледно показа загасянето на огън с пожарогасител.

Павел Желязков © 2009