56 години докосваме бъдещето!

English

Обмен на добри практики

Днес се проведе открит урок по икономика с учениците от 10.а клас на тема : " Парично - кредитна политика.Банки и тяхната роля за запазване на икономическото равновесие."

Учениците получиха базисни знания за пари, банки, кредити, които са необходими за всеки човек в днешно време. Под ръководството на инж. Илиана Жекова момчетата показаха че са икономически грамотни и изразиха лично отношение към темата.

Павел Желязков © 2009