56 години докосваме бъдещето!

English

" Бъди в час" - втори срок

Класацията Бъди в часпродължава и през втория срок!

Правилата  са следните:

1.     За участието Ви в класацията няма значение колко отсъствия имате до 30.01.2016г.

2.     За периода 8.02.2016г. – 17.06.2016г. трябва да сте допуснали най-много 1 неизвинено отсъствие и да нямате  извинени отсъствия.

3.     Класирането ще се обяви на 22.06.2016г., а класираните ученици ще получат награда и поздравителни  адреси до родителите си.

 

 

Комисия: Т. Николова – главен учител ...............

                     инж. И. Жекова – главен учител ..........

Павел Желязков © 2009