56 години докосваме бъдещето!

English

Открит урок по английски език

      Съобразно Програмата за вътрешноучилищен обмен на добри педагогически практики,на 27.01.2016г. в ПГМТ „Вл. Комаров” бе проведен открит урок от г- жа Т. Кинджакова с учениците от 8 А клас по английски език на тема „Travel Information”.

    Целта на урока бе развиване на уменията за слушане и говорене. Работейки върху тези умения,  учениците направиха разнообразни упражнения по групи. Осъществиха множество диалози, чрез които те търсеха, получаваха и даваха информация. Новият елемент в урока бе това, че учениците използваха любимите си GSM-ми съвсем целенасочено в урочната дейност. Те на практика доказаха, че телефоните могат да бъдат полезни, като търсеха нови думи, за да ги внедрят в текстовете, които създаваха. Но разбраха и това, че не могат да се доверят на 100 % на получаваната от там информация и винаги трябва да се съобразяват с контекста при използване на лексикалните единици.  А за добрата дисциплина и организираност по време на този час се погрижиха двама от учениците като замениха традиционното „дежурство” с дейността на „security guards”.

Павел Желязков © 2009