56 години докосваме бъдещето!

English

Национална седмица на четенето в ПГМТ „Владимир Комаров“ – гр. Силистра

Няма по-евтино развлечение и по-продължително

удоволсвие от четенето.

Мишел дьо Монтен

 

Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността МОН организира и проведе Национална седмица начетенето в периода от 7. до 12. декември 2015г.

            С оригинални инициативи „механото“ се включи активно в провеждането й.

            Методическото обединение по БЕЛ изготви план с разнообразни дейности за всеки ден от седмицата:

ü  Понеделник – проведен е тематичен час на класас дискусия на тема: „10 причини да чета книги“.;

ü  Вторник – организиране на състезание и изготвяне на постер – „Аз (не) умея да пиша“.;

ü  Сряда – изложба от рисунки на тема: „От вършебния свят на книгите към илюстрацията“.;

ü  Четвъртък – „15-минутен маратон на четенето“ с ученици он 8. – до 12. клас.;

ü  Петък – „Ден на книгите“ – инициативи по класове за подаряване книги на учелищната библиотека.

 

Да не четеш книги е най-големият показател за умствена бедност. Не достигайте до там!

Павел Желязков © 2009