56 години докосваме бъдещето!

English

Световен ден за борба с тютюнопушенето

        Днес в часът на класа пред учениците от ПГМТ „ Владимир Комаров“ специалисти от РЗИ – Силистра представиха презентация за вредата от тютюнопушенето. След това всеки желаещ провери наличието на въглероден оксид в белите си дробове и получи съвети как да се справи с този порок.

Какво трябва да знаем за цигарите?

        Повече от 4000 химични вещества се съдържат в тютюневият дим. Много от тях са токсични, други са радиоактивни, а над 40 причиняват рак. Причината за това е високата температура, до 900C, която се развива в димящият край на цигарата при вдишване. Около 85% от тютюневият дим в затворено помещение се дължи на страничен димен поток. В него се съдържа 2 пъти повече никотин, 5 пъти повече въглероден оксид, 3 пъти повече канцерогена безпирен. 

Павел Желязков © 2009