56 години докосваме бъдещето!

English

„Най-големият урок в света“

ПГМТ „Владимир Комаров“ в търсене на рецепта за бъдеще

Бъдещето е красиво, когато го започнем от Сега!

 

През септември учители и ученици от цял свят участват в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“.  Днес, 28.09. 2015 г.,  и ние,  учениците  на ПГМТ „Владимир Комаров“,  участвахме в това начинание. „Най-големият урок в света“ ни вдъхнови  за едно по-добро, по-справедливо и по-красиво бъдеще.

Научихме  кои са новите Глобални цели за устойчиво развитие и поехме ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.

Глобалните цели за устойчиво развитие се стремят към три изключителни постижения в следващите 15 години: изкореняване на крайната бедност, справяне с неравенствата и с несправедливостта, борба с климатичните промени. Целите са подписани от държавните ръководители на 193 страни по света и са представени от ООН.

Днес и ние се присъединихме към учители и ученици от цялата планета в популяризирането на Целите и научихме най-важния глобален урок, който ще има решаваща роля за живота и бъдещето на Земята!

Павел Желязков © 2009