56 години докосваме бъдещето!

English

Вълнуващ и незабравим ден 15 септември в ПГМТ „ Владимир Комаров“

Ден трепетен и вълнуващ за всяко българско дете.

По традиция празникът бе отбелязан запомнящо се в ПГМТ „Владимир Комаров“. Точно в 9 часа бе издигнат националният флаг. Сценарият прикова вниманието чрез звуците от рапсодия „Вардар“ и вълнуващите слова за родината, училището, знанието. Актуални в обществото са специалностите КТТ, АТТ и Компютърни мрежи.

Гости на тържеството бяха: г-н Станислав Стойков - управител на Аймекс ЕООД, г-жа Н. Петрова-председател на училищното настоятелство, г-н П. Маринов - управител на „Везни55“ и др.

Новоприетите ученици положиха клетва и станаха равноправни членове сред учениците-комаровци.След тържественото приветствие г-жа Георгиева-директор на гимназията - плисна менчето с вода и пожела „На добър час“.

НА ДОБЪР ЧАС, КОМАРОВЦИ!

Павел Желязков © 2009