56 години докосваме бъдещето!

English

8-ми май- Ден на ученическото самоуправление в ПГМТ “Вл. Комаров”

На 8-ми май, 2015г. в ПГМТ „Вл. Комаров” се проведе за 8—ма поредна година Ден на ученическото самоуправление.

Това бе деня, в който по предложение на Училищния Ученически Парламент в ПГМТ, учениците решиха да заменят своето тихо мрънкане с активно гражданско отношение, като встъпят в ролята на тия, от които понякога недоволстват. В този ден учениците от ПГМТ „Вл. Комаров” и учениците от Дом за деца лишени от родителски грижи „Д. Дебелянов”, имаха шанса не само да положат началото на добро приятелство, но и заедно така да организират учебния процес и да управляват училището, че в края на учебния ден да си тръгнат доволни от училище.

На 8-ми май те имаха възможност да изразят себе си чрез действие. В този ден те отново имаха шанса да бъдат такива каквито са , но каквито рядко им се удава да бъдат- отговорни и организирани.

Освен това Денят на ученическото самоуправление имаше за цел да насърчи учениците за участие в демократично вземане на решения, да мотивира учениците за учене и справяне с ежедневните проблеми в училище и изграждане на активна гражданска позиция в поле от отговорности  и права, за да променят нещата в настоящето и постигнат по- добро бъдеще за себе си, за децата на България и не на последно място- за предците си.

В този ден всички възникнали въпроси бяха отнасяни към временно изпълняващия длъжността Екип за управление на ПГМТ „Вл. Комаров”- учениците от ПГМТ „Вл. Комаров” и учениците от Дома за деца лишени от родителски грижи „Д. Дебелянов”, които работиха в партньорска двойка, както следва:

 ученик- титуляр – длъжност:

 ученик- партньор – длъжност:

1.

Директор- Павел Гочев- 12 А клас, ПГМТ

Директор- партньор- Шермин Христова- 10 клас, ЕГ „П. Яворов”

2.

Пом. Директор- Любослав Лечев, 10 Б клас, ПГМТ

Пом. Директор- партньор- Нели Атанасова, 10 клас, ПГЛП „П. Славейков”

3.

Заведащ компютърен кабинет- Юки Юлиянов, 10 А клас, ПГМТ

Заведащ компютърен кабинет- партньор- Таркан Сали- ПГСУАУ „Атанас Буров”

4.

Секретар- деловодител- Теди Николова, 10 А клас, ПГМТ

Секретар- деловодител- партньор-  Моника Димитрова, 10 клас, ПГЛП „П. Славейков”

5.

Електотехник- Десислав Василев, 10 В клас

Електотехник- партньор-  Доган Сали, 6 клас, ОУ „Иван Вазов”

6.

Охрана-  Петър Христов, 9 А клас

Охрана- партньор- Емрах Салим, 7 клас, СОУ „Ю. Гагарин”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За доброто настроение през междучасията на учебния ден се погрижиха Радослав и Добромир от 10 А клас. Обективността на учебните занятия беше документирана от Александър Маринов отново от 10 А клас. Охраната и реда в училище бе подсигурена от Преслав георгиев – 11 А, Димитър Ангелов  и Деян Димитров – 10 Б, Ивайло Тодоров – 9 А. През целия ден учениците в училище се движиха по чисти коридори благодарение на Север Бейсим, Мелин Мюмюн и Джейсун Абедин от 10 В клас.

Денят на ученическото самоуправление в ПГМТ „Вл Комаров” премина успешно. Но в 15.30 ч.учениците от временният екип за управление на гимназията напуснаха  с убеждението, че работните позиции в училище изискват много умения и вложени усилия, за да се осъществят набелязаните цели за деня. Младите хора осъзнаха, че всеки проблем може да бъде своевременно решен със спокойствие и креативна мисъл. Уморени, но доволни от добре свършената работа, учениците си тръгнаха с мисълта за малко повече толеранс към хората около себе си.

 

09.05.2015г.                            клуб „Ексклузивен репортер”

Гр. Силистра                            към УУП в  ПГМТ „Вл. Комаров

Павел Желязков © 2009