56 години докосваме бъдещето!

English

„Спаси живота на децата”

Инициативи на ПГМТ „Владимир Комаров” гр. Силистра за

Третата глобална седмица за пътна безопасност на ООН

„Спаси живота на децата”, 4 – 11 май 2015 г.

 

Инициативи

Дата

1.

Мултимедийна презентация

04.05

2.

Прожекции на клипове с тематика БДП

05.05

3.

Дискусии

04-11.05

4.

Изготвяне и разпространение на тематични информационни материали

04.05

5.

Викторина по БДП

08.05

6.

Участие на ученици от 9 в клас в общинското състезание „Познавам правилата за движение и принципите на Червения кръст”

08.05

 

 

Комисия по БДП при ПГМТ „Вл. Комаров” гр. Силистра

Павел Желязков © 2009