56 години докосваме бъдещето!

English

Отново сме първи!

В конкурс а за мултимедийна презентация и WEB-сайт , организиран от  РУ “Ангел Кънчев“ – филиал Силистра на тема: Светлина и светлинно- базирани технологии проектът   „LED светли-на“ на Дамян Петров и Любослав Лечев от Х Б клас бе класиран на първо място.

Ивайло  Иванов и Ваньо Георгиев  от VІІІ клас за сайта „Стъкло и светлина“ получиха сертификати за участие.

Честито, момчета !  Желаем нови успехи!

Павел Желязков © 2009