56 години докосваме бъдещето!

English

Oткрит урок по чужд език по професията

Днес, 20.01.2015г., в ПГМТ “Вл. Комаров” се проведе открит урок по чужд език по професията, специалност КТТ, пред учителите от училището, във връзка с Обмен на добри практики. Урокът бе включен в плана на катедра “Български език и литература и чужди езици”.

            Учениците от 12 А клас и техният кл. ръководител, преподавателя по английски език Татяна Л. Кинджакова, представиха урок за нови знания на тема: “GPS системи”.

             Целите на урока бяха учениците да:

·         разширят лексикалното си езиково поле с термини, обслужващи GPS системите;

·         усъвършенстват изградените у тях уменият за слушане, четене, писане и говорене.

      По време на урока учениците активно участваха във всички упражнения за слушане и говорене, като създадоха диалози и артистично ги разиграха пред аудиторията от ръководството на гимназията, учители и ученици. Създадоха и текстове с аргументирана защита на становището си. Учениците с готовност се включиха във видеоупражненията за маркиране на основните стъпки при задаване на маршрут до определена дестинация и си заработиха  заслужени  шестици.

      А за утре за домашно ще подготвят есе на тема: “Get lost, but don’t stay lost”, като разгледат девиза на компанията “MapSources” в жизненофилософски аспект.

       Активността, с която учениците участваха в учебния процес и уменията, които показаха доказаха, че те успешно могат да продължат своята професионална квалификация след два месеца в Англия.

 

 

клуб “Ексклузивен репортер”

към УУП, при ПГМТ “Вл. Комаров”

Павел Желязков © 2009