56 години докосваме бъдещето!

English

Обмен на добри практики

На 9.12.2014 г. в ПГМТ „Владимир Комаров“ се проведе открит урок по физика пред учителите от гимназията, във връзка с Обмен на добри практики на тема: ”Магнитно поле”. Урокът е част от плана на Предметно - методическа група„ Природни, математически и обществени науки и гражданско образование” .

Урокът беше за нови знания и представен от учениците на 9-а клас и учителя по физика  Юлия Георгиева.

Целта на урока беше учениците да се запознаят с магнитите, магнитното поле, неговите свойствата  и приложението му в природата и нашия бит. По време на урока бяха направени много опити, което предизвика интерес у учениците. Те активно участваха в беседите, задаваха въпроси. Часът завърши с видеофилм, в който всички се докоснаха до очарователната игра на цветове и форми при полярните сияния.

В края на часа г-жа Георгиева затвърди знанията на учениците и постави домашна работа.

На урока присъстваха ръководството на гимназията и учители, които с интерес наблюдаваха опитите и физичните демонстрации.

Павел Желязков © 2009