56 години докосваме бъдещето!

English

Дарителска акция на учениците от ПГМТ “Вл. Комаров” за Кризисен Център към Женско Сдружение “Екатерина Каравелова”, гр. Силистра

Днес, 25.11.2014г.,  представители на Училищен Ученически Парламент  и клуб Ученическо самоуправление “Заедно” при ПГМТ “Вл. Комаров”, гр. Силистра  посетиха Женско Сдружение “Екатерина Каравелова”, за да дарят събраните от учениците  в училище дрехи за Кризисния Център към това сдружение.

    Защо го направиха?...

Просто защото някой в детството им е разказал Приказката за морската звезда:

Някъде, далеч от тук, на брега на океана, един възрастен човек правеше своята обичайна разходка по плажа на залез слънце. До неотдавна бе бушувала страшна буря. Небето преливаше от ярко червено в оранжево, а вълните, сякаш вече уморени, нежно галеха брега. Възрастният човек се наслаждаваше на гледката, с удоволствие вдишваше морския въздух, който сега изглеждаше сякаш още по-чист.

Беше се замислил за нещо свое, може би много важно нещо, когато забеляза по-нататък на плажа едно дете, което взимаше нещо от пясъка и после го хвърляше във водата. Възрастният човек предположи, че това е може би по-различно от игра и воден от любопитството си се запъти към детето. Когато приближи, той забеляза, че момчето взима изхвърлените от бурята на брега морски звезди и ги хвърля обратно в океана. Едва сега старецът забеляза, че целият плаж бе обсипан със стотици, може би хиляди морски звезди.

Момчето сякаш не го забелязваше. Старецът си помисли нещо и попита:

- Какво правиш? Ти си само едно малко момче и не би могъл да промениш нещата?!

Момчето го погледна, взе една морска звезда от пясъка, хвърли я в океана и каза:

- Ами аз току що промених нещата за тази морска звезда!

Навярно и ние бихме могли да променим нещата към по- добро за някого… Но трябва много  да искаме да го направим и да се опитаме да го направим…Иначе как бихме могли да разберем дали можем да го направим?!...Дали можем да помогнем?...

 Не е необходимо да си психолог, за да разбереш, че понякога хората имат нужда от помощ. Не е необходимо да си богат, за да дариш нещо на нуждаещия се. Не е необходимо да си социален работник, за да проявиш съпричастност към страданието на другите…Но е необходимо да си Човек, за да се сетиш, че някой може да има нужда от обувки, дрехи и помагала за училище…Ето от такива хора има нужда този Свят, приятелю. Колкото и парадоксално да звучи в това потребителско време!.. Такива хора са необходимото условие, за да стане живота малко по- светъл и изпълнен с надежда за всички

 

клуб “Ексклузивен репортер”

към УУП при ПГМТ “Вл. Комаров”

Павел Желязков © 2009