56 години докосваме бъдещето!

English

Обмен на добри практики

На 05.11. 2014 г. се проведе открит урок пред Методичното обединение на класните ръководители, във връзка с Обмен на добри практики на тема „ Природни бедствия и защита от тях“.

Урокът беше семинарен и представен от учениците на 10-а клас с класен ръководител Йолита Мичкова. Класния ръководител и учениците се насочиха към тази тема, считайки че въпросът е актуален и във връзка със зачестилите събития и бедствия, които сполетяха България през 2014 г.

Целта на семинарния урок беше да се систематизират, разширят и обобщят знанията за природните бедствия, както и да се направят изводи.

През целия час учениците търсеха отговор на въпроса – Знаем ли всичко за природните бедствия?  - кой ги предизвиква; кои са причините за тяхното проявление; можем ли да се защитим; какви са правилата за поведение.

В края на часа учениците стигнаха до ивода, че всички природни бедствия се възприемат като заплаха за живота, здравето и благосъстоянието на хората.

Павел Желязков © 2009