56 години докосваме бъдещето!

English

16 октомври - Световен ден на прехраната

От миналата година и България се присъедини към тази инициатива. Всеки ден по света близо 1 милиард души не могат да си осигурят храната, необходима за добро здраве и растеж.   Световният ден на храните напомня за милионите, които страдат от недохранване и призовава международната общност към по-голяма осведоменост и по-голям ангажимент към борбата с глада.

             В ПГМТ „Владимир Комаров” световния ден на прехраната беше отбелязан  с тематичен  час на класа, посветен на здравословното хранене.

Учениците от 9а клас Валентин Киров и Беркин Вадет изработиха презентации за здравословното хранене и припомниха правилата,  за да бъдем по – дълго здрави.

            Медицинският фелдшер Наталия Ганчева постави акцент върху въздействието на витамините върху човешките органи.

Във викторината “Какво знаете за здравословното хранене?” се включиха учениците от 8а и 9аклас

Павел Желязков © 2009