56 години докосваме бъдещето!

English

ПРИКЛЮЧИ ХVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КОСМОСЪТ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”

Конкурсът „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" е специфична

форма за насочване и насърчаване на ученическото творчество към проблеми и

дейности, свързани с изследване и използване на космическото пространство за

мирни цели, за търсене на нови области на приложение на космическите

изследвания, за разширяване на възможностите за технологичен космически

трансфер. Той е посветен на 35-годишнината от полета на първия български

космонавт генерал Георги Иванов, патрон на конкурса.

Специализираното жури под ръководството на доц. д-р Таня Иванова класира участниците и присъди награди

В раздел Б. За космически модели и макети:

• Трето място – диплом и предметна награда на Иван Валентинов Иванов от ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра с научен ръководител Даниела Богданова за изработване на макет на тема „Моят приятел чуждоземец“.

Тържественото награждаване на лауреатите от конкурса ще се състои в Националния политехнически музей около Деня на народните будители – 1 ноември

Павел Желязков © 2009