56 години докосваме бъдещето!

English

Много добро класиране на отбора на ПГМТ „Владимир Комаров“ в град Монтана

На 12 и 13. 06 2014 година Монтана беше център на ученическо състезание за защита при бедствия, аварии и катастрофи. Общо 112 момичета и момчета, групирани в 28 отбора и дошли от всички области на България, мерят сили и знания при оказване на първа помощ на пострадали и показват умения как се действа при различни бедствия.

Състезанието се провежда за 12-ти път . Инициативата е на  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, съвместно с Министерството на образованието и науката и Българския червен кръст.

Целта е да се проверят знанията и уменията на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, да се възпита у тях чувство за взаимопомощ и да усвоят умения за работа в екип при възникване на кризисни ситуации.

Първенците се  излъчват след проверка на практическите умения и теоретичен изпит. Препитването е под формата на тест с въпроси за природните бедствия, авариите, катастрофите,  индивидуалните и колективни средства за защита, правилата за поведение при пожар, оказване на първа медицинска помощ и единния европейски номер за спешни повиквания 112.

При спортните игри се оценяват уменията, бързината и реакциите на подрастващите за действия при земетресение и наводнение. Състезателите демонстрират как се херметизират врати и прозорци и хранителни продукти при радиационна и химическа авария, как се поставя  противогаз. Областният младежки Червен кръст оценява уменията на децата за оказване на първа медицинска помощ.

Състезанието се проведе на централния градски площад на Монтана.

Силистренска област беше представена от отбора на ПГМТ „Владимир Комаров“ в Силистра. Нашите момчета от 8а клас – Валентин, Димитър, Джан и Ивайло заеха девето място в голяма конкуренция. Имат амбиция да продължат да се състезават и през следващите години като подобряват класирането си.

Успех!

Павел Желязков © 2009