56 години докосваме бъдещето!

English

Талантлив ученик на ПГМТ „Владимир Комаров“ отново с награда

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. РИОСВ - Русе е обяви  конкурс за изработване на макети на  птици, обитаващи биосферен резерват „Сребърна”.

В конкурса взеха участие ученици от три области – Русе, Разград и Силистра в три възрастови групи.

Иван Валентинов Иванов от ПГМТ”Владимир Комаров” се класира на ІІІ място с оригиналният си проект, изработен с помощта на приложната техника оригами.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба по време на честванията на годишнината от природозащитните дейности в ПР "Сребърна".

Павел Желязков © 2009