56 години докосваме бъдещето!

English

Избор на председател и зам. председател на УУП, при ПГМТ “Вл. Комаров”, гр.Силистра Днес 19.05.2014г. се проведе Общо събрание за избор на председател и зам. председател на УУП, при ПГМТ “Вл. Комаров”, гр. Силистра.

    Изборът бе проведен по напълно демократичен начин. От всяка паралелка в училище бяха излъчени по трима делегати за участие в Общото събрание. От тези, оценявани по 5 показатели делегати, бяха излъчени и председателят и зам. председателя на новия УУП.

    С единодушно гласуване бе утвърдено ръководството на УУП, като за председател бе избран Иван Стоянов Иванов, от 9 А клас и зам. председател- Любослав Красимиров Лечев, от 9 Б клас.

   Новото ръководство на УУП ще встъпи в длъжност в началото на идущата учебна година 2014/2015. А дотогава дейността на Парламента ще бъде ръководена от досегашните председател- Павел Гочев и зам.председател- Благовест Христов.

   А новото ръководство спечели овациите на присъстващите на Общото събрание благодарение на своите конструктивните идеи за подобряване на училищната среда с цел нарастване на интереса на учениците към учебния процес и живота в училище. Не по- малка роля за този избор изигра и тяхната готовност да поемат отговорност и желанието им да отстояват добрите, перспективни ученически предложения и дейности, така че от тях да имат полза и бъдещите ученици на ПГМТ “Вл. Комаров”.

   Да опитаме, приятелю. Да опитаме с мисъл за бъдещето. Да опитаме заедно…Защото това е нашата територия, където можем да опитваме без притеснение. Това е мястото, където можем да грешим и да се коригираме, за да излезем в живота уверени , целеустремени и постигащи успехи. Ела при нас, приятелю…Само така нашата територия ще стане и твоя територия!

 

19.05.2014г.                                                      клуб “Ексклузивен репортер”,

Гр. Силистра                                                      към УУП, при ПГМТ “Вл. Комаров”

 

Павел Желязков © 2009