56 години докосваме бъдещето!

English

Представително занятие на клуб Ученическо самоуправление "Заедно"

На 9 май, 2014г. в ПГМТ “Вл. Комаров”, Сс бе проведено представително занятие на клуб Ученическо

 

 

На 9 май, 2014г. в ПГМТ “Вл. Комаров”, Сс бе проведено представително занятие на клуб Ученическо самоуправление “Заедно” на тема “Светлината на живота и моето място в нея”.

   По време на занятието учениците от клуба представиха техники за справяне с агресивността чрез промяна на собствената гледна точка и съпреживяване на противоположната позиция. Доказаха необходимостта от поемане на собствена отговорност за светлината в света. Представиха своето лично Аз като изходна позиция за случващото се около тях.

   Усмихни се на Света и той ще ти се усмихне, приятелю!

 

09.05.2014г.                                                     клуб “Ексклузивен репортер”,

Гр. Силистра                                                     към УУП, при ПГМТ ”Вл. Комаров”

 

Павел Желязков © 2009