56 години докосваме бъдещето!

English

9 МАЙ в ПГМТ "Вл. Комаров", Силистра

Ден на самоуправлението в ПГМТ “Вл. Комаров”, гр. Сс

 9 май 2014г. Днес е големият ден! Ден на самоуправление, емоции и отговорност! “Завзехме” властта, приятелю! Но за това ни се наложи да сме на крак от ранни зори! Не е същото, приятелю…Едно е да седиш на чина позадрямвайки, а съвсем друго е да преподаваш и да управляваш!

Още от сутринта “замириса” на задължения и притискащи срокове. Оказа се, че обявените показатели, на които трябваше да отговарят тези, които кандидатстваха за работните позиции в училище, са били напълно основателни. Когато встъпиш в длъжност, отличния успех като че ли не е решаващия фактор за успешното осъществяване на поставените задачи. Но временно изпълняващия длъжността Екип за управление на училището се справя успешно до настоящия момент. Ако имате някакви въпроси или възникне проблем, то вие бихте могли да се обърнете към точните хора:

Екип за управление на училището:

Длъжност:

Клас:

Име и фамилия на ученика:

Директор

12 В

Мариян Юлиев Цонев

Помощник директор

11 А

Иван Красимиров Александров

Завеждащ КТ

11 А

Емилиян Ангелов Спасов

Секретар- деловодител

12 В

Елисавета Георгиева Камарашева

Фоторепортер

9 А

Александър Павлинов Маринов

Електротехник

9 А

Радослав Ясенов Радев

Охрана

10 А

Ерай Нехат Февзи

Главен дежурен учител

10 А

Преслав Емилов Георгиев

дежурен учител- 1-ви етаж

9 Б

Йозджан Тезджан Али

дежурен учител- 2-ри етаж

9 Б

Димитър Маринов Ангелов

дежурен учител- 3-ти етаж

9 Б

Берке Юзел Сюлейман

хигиенист

9 В

Джейсун Шенер Абидин

хигиенист

9 В

Мутлу Юмит Мехмед

Учебните часове се движат като по часовник, но дори случаен посетител може да усети забързания работен ритъм- издават се служебни бележки, принтират се служебни писма, подписват се работни оферти, резюлират се писма до новопостъпилите преподаватели, ремонтират се компютри, ел. инсталации, организират се ученици, които да поднесат цветя на паметника “31-ви полк”, подготвя се следобедното занятие на клуб Ученическо самоуправление “Заедно”, хигиенизира се сградата и куп други отговорности…

Да, напрегнато е…Но като че ли си струва…Трупаш опит, приятелю!

А той – опита, е безценен!

Клуб "Ексклузивен репортер" към УУП при ПГМТ "Вл. Комаров" 

Павел Желязков © 2009