56 години докосваме бъдещето!

English

Първо място на областното състезание „ Защита при бедствия , пожари и извънредни ситуации“

На 25. 04. 2014 година се проведе областното ученическо състезание „ Защита при бедствия , пожари и извънредни ситуации“ организирано от областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра, Регионалния инспекторат по образование и ОС на БЧК.

          Целта на състезанието е да се провери теоретичната подготовка на учениците по изучаваното съдържание за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации за ученици от І до VІІІ клас.

Проверката се извършва чрез индивидуален тест, в който участват всички състезатели. Целта е да се проверят усвоените теоретични знания от І-VІІІ  клас.

Въпросите в теста са групирани в следните раздели: Природни бедствия; Промишлени аварии и катастрофи; Индивидуални  и колективни средства за защита; Пожарна защита; ЕЕНСП „112”; Първа помощ.

         Вторият етап на състезанието включва практическа проверка на знанията, чрез състезателни игри, в които участват по трима състезатели от отбор /четвъртият е резерва!/.

          ПГМТ „Владимир Комаров“ – Силистра участва с отбор в състав : Валентин Киров, Джан Мехмедов, Димитър Леонов и Ивайло Тодоров от 8 а клас. В продължение на месец момчетата се готвиха усърдно . Двете най-високи оценки на теоретичния кръг са на Валентин и Димитър. В практическите състезания нашите момчета отново показаха бързина, точност, съобразителност и заслужено се класираха на първо място, което им дава право да участват в националния кръг на състезанието „ Защита при бедствия , пожари и извънредни ситуации“

Павел Желязков © 2009