56 години докосваме бъдещето!

English

Открит урок на тема „ Преминаване през кръстовище“

          Днес в ПГМТ „Владимир Комаров“  беше проведен открит урок на тема „ Преминаване през кръстовище“ в 11в клас, специалност АТТ под ръководството на инж. Пламен Петров. Гости бяха над 15 учители и директори от Професионални гимназии в Силистренска област.

         Момчетата се справиха чудесно, отговаряха изчерпателно  на зададените въпроси и доказаха за пореден път колко добра подготовка получават в нашето училище.

Часът се проведе в новият кабинет по Безопасност на движението. Той е много добре оборудван, всеки ученик разполага с преносим компютър и интернет връзка.

         В направените разисквания след проведения урок, всички гости споделиха задоволството си от видяното . Общо е мнението, че това е най-доброто, което са виждали до сега.

        Пожелаваме на момчетата от 11в клас и инж. Петров много бъдещи успехи в усвояването на правилата за безопасно движение по пътищата.

        Благодарим за вълнуващият час, в който бяхме заедно!

        Бъдете здрави!

Павел Желязков © 2009