56 години докосваме бъдещето!

English

Участие на ПГМТ “Вл. Комаров” в 18 Ученическа Философска Конференция, гр. Бургас

Участие на ПГМТ “Вл. Комаров” в

18 Ученическа Философска Конференция, гр. Бургас

 

На 21 март, 2014г. в СОУ “Епископ Константин Преславски”, гр. Бургас се проведе за 18 поредна година Ученическа Философска Конференция “Човек- Свят”.

   Събитието е уникално поради факта, че дава възможност на учениците с афинитет към тази материя да изявят своите способности на такава ранна възраст.

   В конференцията участваха преставители на над 40 училища от страната с разработка на есе или презентация по различни философски теми и имаха честа да бъдат оценявани от изключително авторитетно жури: г-н Коста Костов- главен експерт по философия от МОН, г-н Димитър Златев- преподавател по философия в Търновски университет и г-н Христо Симеонов- преподавател по философия от гр. Бургас.

   Ученикът Емилиян Ангелов Спасов,11 А клас  от нашата гимназия ПГМТ “Вл. Комаров”, получи сертификат за  достойно представяне и поздравленията на журито за написването на есе на тема: “Човек трябва да носи хаос в душата си, за да се роди танцуваща звезда.”  Ф. Ницше

   Емилиян Спасов доказа способността си за сферично мислене, като по много интересен начин проследи пътя на формиране на истинската, подредена и светла човешка личност под натиска на обстоятелствата.

   Нашият съученик разглежда хаоса от обстоятелства, въпроси и противоречия като естествена, необходима предпоставка за раждането на звезда в духовен смисъл.

  Може би и ти, приятелю, ще разбереш, че не е страшно да си в хаоса, когато си чувстващо и мислещо творение…

 

 

23.03.2014г.                                                 клуб “Ексклузивен репортер”

Гр.Силистра                                                към УУП, при ПГМТ “Вл. Комаров”

 

Павел Желязков © 2009