56 години докосваме бъдещето!

English

” Агресия, толерантност, етика и насилие- аз избирам!”

Поредна изява беше  проведена в Професионалната гимназия по механотехника „ Владимир Комаров”- Силистра с директор г-жа П. Георгиева под надслов:” Агресия, толерантност, етика и насилие- аз избирам!” като среща- разговор на представители на МКБППМН с учениците от осми и деветите класове на училището.  Организирани от ръководството на училището и г-н Петър Георгиев- педагогически съветник в ПГМТ, участниците в срещата имаха шанс да  навлязат в дълбочината на  понятията, да  решат определени казуси от ежедневието и да обсъдят проблеми от филма на Емилия Антова „Умирай лесно”. Предоставените казуси изискваха  демонстрация на активна гражданска позиция и допринесоха за правилната посока за  поведение както в училище, така и в извънучилищната среда. Древната  сентенция” Дървото се изправя,  докато е младо!” беше в основата на съвместната инициатива, защото утрешният ден ще зависи  напълно от това какви  ще бъдат хората, които ще оформят визията му. На срещата беше издигнат и призив от УУП на ПГМТ за помощ на ученик от училището като резултат от желанието на учениците да подобрят микроклимата в училището и да покажат на своите връстници от региона и страната, че  етиката и толерантността не са изпразнени от смисъл понятия, а необходимост, която ни свързва с глобалния свят и ни прави достойни членове на Европейския съюз.

Павел Желязков © 2009