56 години докосваме бъдещето!

English

ПГМТ "Вл. Комаров" закупи автобус

ПГМТ "Владимир Комаров" вече си има собствен автобус, закупен в изпълнение на проект „Училище и бизнес – за качествено професионално образование“ по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“. Автобусът беше "осветен" на скромно тържество в двора на гимназията. Пожелания за здраве на всички ученици, учители и служители и безаварийни пътешествия поднесе директорът на гимназията, инж. Петранка Георгиева.

Павел Желязков © 2009