56 години докосваме бъдещето!

English

Образователното портфолио като иновация в процеса на обучение

В отговор на предизвикателството на новото време в ПГМТ"Владимир Комаров" се проведе вътрешноучилищен семинар на тема „Образователното портфолио като иновация в процеса на обучение”. Качеството  на образованието изисква използването на нови интерактивни технологии за оценяване на постиженията както на ученика, така и на учителя. Участваха всички учители от гимназията. Водещи на семинара бяха инж.Илиана Жекова и Христина Димитрова. Те представиха основната идея заложена в изграждането на  портфолиото „Аз знам на какво съм способен и го доказвам по най-добрия начин!”


Павел Желязков © 2009