56 години докосваме бъдещето!

English

Наш ученик с престижни награди

От 18.10. до 20.10.2013 г в град Бургас се проведе XII Национално състезание по природни науки и екология, включено в Националния календар за извънкласни и извънучилищни дейности на МОН.Традиционно състезанието се провежда в два дни, като в първия ден се представят постери, макети, действащи модели и други свързани с ученически проучвания в областта на химията, физиката и биологията , а също така и с проблеми касаещи опазването на околната среда.Втория ден на публична защита посредством презентации учениците представят проектите си пред своите връстници и пред компетентно жури, включващо преподаватели от висши учебни заведения.   Конкуренцията бе изключително висока, представени бяха 54 проекта в две възрастови групи на ученици от цялата страна. От Силистра в състезанието участваха възпитаници на ОДК и НАО „Г.Галилей

                 Вторият екип от Екоклуб „Пеликан”- Надежда Аврамова и Александър Станчев - 12клас ПГСУАУ „Ат.Буров”и Иван Александров – 11клас ПГМТ „В. Комаров” представиха проект целящ популяризирането на уникалното биоразнообразие на резервата и идеите на младите хора за неговото бъдеще. Те получиха оценка много добър, признаваща се признаваща се за взет кандидатстудентски изпит във ВУЗ.

                След няколко дни Иван ще получи поредната награда. На завършилият XV национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ в категория В за графични произведения, създадени с помощта на компютър – рисунки, компютърни игри, анимации,уеб-базирани творби и други :Второ място – диплом и предметна награда на Иван Красимиров Александров от ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра с научен ръководител Даниела Богданова за разработване на проект на тема „Пътешествие в космоса“.

                  Честито!

Павел Желязков © 2009