56 години докосваме бъдещето!

English

НЕКА НАЙ-ДОБРИТЕ ПОБЕДЯТ!

Със заповед  № 97 от 30.09.2013 г. на основание чл.147 ал.1 т.1 от ППЗНП във връзка с изпълнение годишния план на гимназията за учебната 2013/2014 година, Директорът на гимназията

 ОПРЕДЕЛИ

 Следните класации за периода 15.10.2013 г. -  15.06.2014 г.:

 І. Класация „Бъди в час”  с отчитане на резултатите за всеки срок.

 Критерии:

 І срок – номиниране на ученици без извинени отсъствия и до 1 неизвинено от 15.10.2013г. до 31.01.2014 

  ІІ срок- номиниране на ученици  без извинени отсъствия и до 1 неизвинено отсъствие, считано от 05.02.2014 г. до 15.06.2014

 ІІ. Класация „Клас на годината” с отчитане еднократно през месец юни 2014 г.

 Показатели:

 •  Успех на класа
 • Дисциплина в часовете и междучасията
 • Активност на класа
 • Поддържане на материалната база

 

 Забележка: Само за доказани постижения се определят точки.

 ІІІ. Връчване на приз „Ученик на годината” с отчитане еднократно през месец юни 2014 г.

  Критерии и показатели:

 • Успех: 5.50-6.00 (10 - 20 т.)
 • Неизвинени отсъствия – от 0 до 1 (макс.10 т.)
 • Заемане на призови места на състезания и олимпиади(10 – 50 т.)
 • Участие в училищния живот (макс. 20 т.)
 • Минимален праг на допустимост за класиране: 65 т.
 •  Ученик с доблестни граждански прояви и/или изключителни постижения извън критериите за участие в състезания извън календара на МОН.

  Наградите са повече от атрактивни:

 •   На номинираните  ученици да се връчва поздравителен адрес и ваучер на стойност до  50 лева;
 •   На номиниран клас на годината да се връчва поздравителен адрес и еднодневна екскурзия до дестинация до 200 км от населеното място;
 •  За приз „Ученик на годината” да се връчи поздравителен адрес и парична награда до 100 лева;
 •   За всички номинирани през годината да се изпращат поздравителни адреси до родителите.

  НЕКА ПОБЕДЯТ НАЙ-ДОБРИТЕ!

Павел Желязков © 2009