56 години докосваме бъдещето!

English

ПГМТ "Вл. Комаров" откри учебната 2013-2014 година

Ето, че започна новата учебна година!

След повече от 50 години от създаването си, на 16 септември, ПГМТ „Вл. Комаров“ посрещна новата 2013/ 2014  учебна година. Тържеството започна в  9.00 ч. с издигане на националния флаг, изслушване на химна и посрещане на училищното знаме.

На събитието присъстваха г-н Насуф Насуф – Областен управител на област Силистра, г-жа Мариана Станчева – старши експерт по физическо възпитание и спорт към РИО, инж. Велизар Плугаров – управител на БГ „Контакт“, г-н Пламен Маринов – управител на книжарници „Везни – 55“, г-жа Надежда Петрова – председател на Училищното настоятелство и много родители.

„Половин век ученици, учители и служители пазим духа и авторитета на важна за нашия град образователна и възпитателна институция, на място, където не просто се обучават ученици, а се изграждат характери, създават се приятелства за цял живот, възпитават се качества, които отличават учениците на „механото“/както всички наричат нашата гимназия/ и го превръщат в марка с наименованието „Ковачница на кадри“ – заяви инж. Величка Белева, помощник-директор  на училището и приветства  всички присъстващи с началото на новата учебна година.

Г-н Насуф Насуф пожела: „На добър час в поредния полет към науката и знанието! И както се казва във Вашия училищен химн: „С духа на младостта засмяна върху крилата на мечти“ да живеем и творим!“

        Много усърдие, желание, воля и дух, за да преодоляват с лекота всяка трудност по стръмния път на знанието, пожела на всички ученици г-жа Мариана Станчева.

Този ден бе най-вълнуващ за новопостъпилите ученици от VIII а и  IX в клас, които станаха част от ученическия колектив, произнасяйки в духа на школските традиции клетва за вярност.  Това повиши настроението и предизвика нетърпението на всички  да влязат в класните стаи.

След първия училищен звънец учениците и учителите отново прекрачиха прага на любимото училище. Новодошлите бяха посрещнати с погача, омесена от зърното на надеждата за високи училищни успехи, и мед, за да  е сладко времето, прекарано в училище. А в първия час на класа получиха от класните си ръководители много приятни изненади.

Честит първи учебен ден! Нека училището остане храм на знанието и човечността и през тази учебна година бъдем по-устремени и отговорни, по-мъдри и по-добри!

Павел Желязков © 2009