56 години докосваме бъдещето!

English

09 май, 2013 г. – Ден на самоуправлението в ПГМТ „Вл. Комаров”

   Ето, че отново дойде нашият ден - Денят на самоуправлението в ПГМТ „Вл. Комаров”, гр.Силистра. На този ден, вече за 6-та поредна година, ние учениците получаваме шанс за действие. Ден, в който ние показваме на какво сме способни – доказваме, че сме в състояние да носим товара на отговорността за своите действия в ежедневието на живота.

   Изпълнявайки своите задачи, ние се учим. Учейки се, ние придобиваме опит. Придобивайки опит, ние изграждаме вътрешна самоувереност. А когато увереността ни стигне  предел, ние получаваме куража за действие и сме в състояние да поемаме дори риск. И точно рисковата ситуация ни кара да извадим на повърхността акумулираната у нас енергия, толкова необходима ни, за да прескочим бариерата и да постигнем успех.

   С тези от нас, които се чувстваха готови да поемат риска на управлението, сформирахме Екип за управление на училището както следва по- долу:

Име и фамилия на ученика:

Клас:

Длъжност:

Павел Петров Гочев

10 А

Директор

Благовест Мариянов Христов

10 А

Помощник- директор 

Емилиян Анггелов Спасов

10 А

Завеждащ компютърен кабинет

Николай Тодоров Тодоров

10 А

Секретар – деловодител

Виктор Димитров Върбанов

10 А

Електротехник

Ивайло Христославов Иванов

10 А

Охрана

Росен Николаев Ковачев

10 А

Главен дежурен

Стойчо Здравков Хаджиев

10 А

 Дежурен учител – 1- ви ет.

Али Сезгин Али

10 А

Дежурен учител – 2- ри ет.

Дениз Себает Мехмед

10 А

Дежурен учител – 3-ти ет.

Иван Красимиров Александров

10 А

Фоторепортер

Иван Стоянов Иванов

8 А

Аудиорепортер

   Сформирания по предварително зададени критерии екип, ръководеше умело дейността на училището, като издаваше заповеди, изготвяше графици, изпращаше съобщения до учениците- учители , преинсталираше компютърни системи и осъществяваше връзка с обществеността.

   Да, влязохме в роля и я изиграхме както никой друг! Интересно и вълнуващо е! Даже се питаме какви ли ще бъдат зададените показатели за кандидатстване  в Екипа за управление за следващата година! Къде по- добро място за трупане на управленски опит, ако не в училище, пълно с напористи тийнейджъри?! Къде по- добра възможност да видиш как стоят нещата  от позицията на другия?! А и оценката „6”, която ни даде директорът на гимназията- инж. П. Георгиева, ни кара да се пробваме пак!

   Опитайте и Вие, приятели!

   Може би точно по този начин, учейки се да управляваме качествено, но като задължително минем през ролята на изпълнители, ще променим съдбата на България към по- добро.

10.05.2013г.                                                              клуб „ Ексклузивен репортер”

 Гр. Силистра                                                           към УУП при ПГМТ „Вл. Комаров”

Павел Желязков © 2009