56 години докосваме бъдещето!

English

Да успяваме без да нараняваме

Извънкласната клубна дейност Ученическо самоуправление „Заедно”

   Извънкласната клубна дейност Ученическо самоуправление  „Заедно” с  ръководител преподавателката по англ.език Татяна Кинджакова по проект „УСПЕХ”,  е финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

   На 09.05. 2013г. клуб Ученическо самоуправление „Заедно”, в ПГМТ „Вл. Комаров”, осъществи своето 2-ро представително занятие на тема „Да успяваме без да нараняваме”.

   По време на занятието учениците от клуба презентираха естествените регулатори за управление на гнева. Разгледаха метода на невербалната комуникация, физическата активност и изкуството, като естествени регулатори на агресивността. И прилагайки на практика тези методи, успяха да се забавляват заедно с учениците от ОУ „Ив. Вазов”, Сс  по време на цялото занятие.

   А когато срещнеш непознати и чрез своята добронамереност успееш да им предложиш умствено предизвикателство, което те да приемат като своя цел, то неминуемо следва успех в общуването.

   Може би умението да успяваме без да нараняваме, е тази  жизнена необходимост , която предполага успешната ни  социализация в живота след време когато напуснем училище.

Павел Желязков © 2009