56 години докосваме бъдещето!

English

Благотворителна Коледна Изложба в ПГМТ "Вл. Комаров"

На 10.12.2012г. в ПГМТ „Вл. Комаров” бе проведен Ден на Здравословното хранене и Благотворителна Коледна Изложба.

Учениците почерпиха много знания за витамините в плодовете и зеленчуците от презентациите, които представиха Павел Гочев и Иван Красимиров от 10а клас. По време на последвалата викторина, най-внимателните ученици, доказвайки своите знания за здравословното хранене, спечелиха много награди. A директорът на нашето училище, инж. П. Георгиева, връчи две грамоти: за най- добра презентация - на Иван Красимиров от 10а и най-добре изработен постер - на Иван Валентинов от 8б клас.

Най-активните класове 8а, 8б, 9а, 10а и 10в, съответно с класни ръководители – Й. Мичкова, инж. И. Табакова, Т. Николова, Т. Кинджакова и Хр. Димитрова, обогатиха Благотворителната Коледна Изложба с множество примамливи кулинарни изделия.

Момчетата  бяха подкрепени с домашно приготвени  кулинарни изделия и добри благопожелания, не само от медицинското лице в училище – Н. Ганчева , но и от своите родители, в лицето на г-жа Снежана Георгиева.

Богатата Кулинарна Изложба бе отнесена в Дома за стари хора от членовете на клуб Ученическо самоуправление “Заедно”, като коледен подарък за всички негови обитатели и с оказаното внимание стопли душите на нашите баби и дядовци.

                                                          Клуб „Ексклузивен репортер”

                                                          към УУП при ПГМТ „Вл. Комаров”, Сс

Павел Желязков © 2009