56 години докосваме бъдещето!

English

8а и 8б клас посетиха регионалното депо за битови отпадъци „Дъга”

На 26.10.2012г. учениците  от 8А и 8Б клас от нашето училище посетиха Регионалното депо за битови отпадъци „Дъга”, гр.Силистра.

Бяха посетени секторите със смет и старото сметище.Четирите клетки за смет са общинска собственост и в момента се завършва четвъртата. А догодина ще бъде пуснато и новото депо.

На ден в депото се внасят от 180 до 300 тона отпадъци. Около 10 000 тона на месец. Освен това бе посетено и мястото, където се събират всички мръсни води. Бе посетена и пречиствателната станция, където се пречистват отпадъчните води. В два резервоара с обем 400 кв. м се събират пречистваните води. Бяха разгледани  помпите и единия резервоар, в който водата минава за химическа обработка. През преса се отделя утайката от водата. А самия резервоар е дълбок 4 м.

Видяното в депото, за кой ли път убеди учениците, че нищо в природата не се губи, а само се трансформира от един вид в друг и отново влиза в употреба.

05.11.2012г.                                                             клуб „Ексклузивен репортер”

гр.Силистра                                                              към УУП в ПГМТ”Вл. Комаров”

Павел Желязков © 2009