56 години докосваме бъдещето!

English

Гимназията спечели нов проект по Национална програма на МОМН

Професионалното образование в модерна учебна среда с подкрепата на бизнеса

 

Ще бъдат изградени на два специализирани учебни кабинета за професионално обучение, обзаведени и оборудвани със съвременен хардуер и софтуер, в които учениците ще проектират електронни схеми, ще създават и публикуват WEB страници, ще инсталират и работят с Packet Tracer – програма за мрежова симулация, ще инсталират IP камери и софтуера към тях, ще работят с програми за мрежов софтуер като Microsoft SQL Server и други.

 

Ще се ремонтират, обзаведат и дооборудват компютърните работилници по специфична професионална подготовка с технологични работни места с тестери, измервателна апаратура, съвременни материали и инструменти за пълноценно провеждане на професионалното обучение.

 

Дейностите по проекта предвиждат и подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между ПГМТ „Вл. Комаров” и фирмите-партньори чрез осигуряване на работни места за практическо обучение в реални работни условия за учениците от XI и XII клас, специалност КТТ.

 

Обновяването и модернизирането на условията за труд и учене чрез изграждане на специализирани кабинети за специфична професионална подготовка и обзавеждане и дооборудване на работилниците по учебна практика ще доведе до повишаване на качеството и ефективността при усвояване на знания, умения и компетентности на учениците, което е предпоставка за тяхната успешна реализация.

 

Павел Желязков © 2009