56 години докосваме бъдещето!

English

49 години от създаването на ПГМТ „Вл. Комаров”

На 16 март ПГМТ „Вл. Комаров” отпразнува 49-тата годишнина от създаването на училището.

Гости на празника бяха г-жа Денка Михайлова – зам. кмет хуманитарни дейности на община Силистра, г-жа Майа Григорова – ст. експерт по ПО на РИО Силистра, г-н Николай Панев от училищното настоятелство, г-н Велизар Плугаров – „БГ Контакт”.

Инж. Петранка Георгиева – Директор на училището изказа благодарност към всички учители и ученици, затова че отразяват облика на едно училище със съвременни модели за обучение и образование. Поздрави участниците в конкурсите, посветени на празника на гимназията.

След официалната част се проведоха финалите на ежегодните спортни турнири и станалото вече традиция състезание „Моята професия”, в което взеха участие отбори от всички специалности.

С пожелание за повече и все по-добри ученици и бъдещи специалисти и с вярата, че нашето училище ще го има и напред в годините завърши празничния ден.

Павел Желязков © 2009