56 години докосваме бъдещето!

English

Седми литературен конкурс „Пътят към звездите започва от земята”

На 06.03.2012 година в Регионална библиотека „Партений Павлович”-Силистра, се проведе литературно четене на отличените творби в Седмия литературен конкурс „Пътят към звездите започва от земята”, посветен на патронния празник на ПГМТ „Владимир Комаров”. В конкурса участваха 28 творби в 2 възрастови групи: 5.-8.клас и 9.-12.клас в раздели стихове и проза. Отличени бяха 16 произведения. Първи места в двете възрастови групи заеха съответно стихотворенията на Ивайло Гошев от 8.клас на ПГМТ и Мирослава Няголова от 10.клас на ПГСУАУ” Атанас Буров”, а за проза - Николай Атанасов от 8.клас на ПГМТ и Йордан Вълков от 9”А” на ПГМТ.

Презентация за живота и подвига на Владимир Комаров и стихове припомниха на учениците и гостите за мечтите и пътя към безсмъртието и звездите.

Председател на журито беше госпожа Милена Димитрова от Регионална библиотека „Партений Павлович”, която приветства отличените ученици –а те ни направиха съпричастни на своите въпроси и лутания по необятния път към звездите чрез  произведенията си. Наградите връчи госпожа Величка Белева - помощник-директор в ПГМТ. За уюта на срещата допринесоха картините на ученици от ЦРД с ръководител Вихрен Иванов - също посветени на патронния празник на училището и прекрасната космическа музика - фон на литературното четене.

 

 

Пътят към звездите започва от земята

Има ли път към звездите големи?

Има ли начин да стигнем до тях.

Красиви, безбройни, небето превзели,

блещукат и мигат в безкрайната шир.

Далече са, твърде високо са даже,

не зная пътеката тайна към тях.

Стоя и се взирам, очите притварям

и виждам звезда опашата се спуска към мен.

Това е... усетих във себе си бавно...

когато не мога при тях да отида,

звездите далечни закрилят и мен.

Тогава се чувствам щастлив и спокоен,

С нещо съм заслужил утрешния ден.

 

Ивайло Гошев – 8 клас 

Павел Желязков © 2009