56 години докосваме бъдещето!

English

Литературно четене в Регионална библиотека "Партений Павлович"

"Пътят към звездите започва от земята"

Павел Желязков © 2009