56 години докосваме бъдещето!

English

Клуб ,, Лидер – партньорство”

17.11.2011 г.

Всички знаем, че почти всяка организационна структура има председател. Но дали той е точния човек? Дали той е истинския лидер?

 А какъв всъщност трябва да е истинския лидер? На този въпрос си отговорихме в новосъздадения от нас клуб ,,Лидер- партньорство”. Истински лидер е този, който дава идеи, умее да носи отговорност и да увлича последователи, когато твори добро. Това научихме в този клуб и веднага решихме да претворим ново наученото в дела.

 На 15.11.11г. УП свика съвещание на Благоустройствената комисия и нейните учители- консултанти- г-жа Жекова и г-н Михов. Учениците дадоха много идеи за организиране на територията на ПГМТ  ,,Вл. Комаров като НАШЕТО МЯСТО- място за учене, отмора и изграждане на личности.

Във връзка с това учениците набелязаха основните стъпки за работа по четири проекта, като се надяват да увлекат след себе си и други ученици.

 

15.11.11г.                                                                                     УП при  ПГМТ  ,,Вл. Комаров

Гр.Силистра

 

Павел Желязков © 2009