56 години докосваме бъдещето!

English

Посещение на Регионалното депо за битови отпадъци ,,Дъга”

17.11.2011 г.

На 15.11.11г. учениците от 9a клас от нашето училище посетиха Регионалното депо за битови отпадъци ,,Дъга, гр. Силистра

Обиколката бе осъществена чрез ученически автобус. Бяха обиколени четирите клетки и старото сметище, а след това учениците разгледаха пречиствателната станция за отпадъчни води.

Видяното в депото,за кой ли път убеди учениците, че нищо в природата не се губи, а само се трансформира от един вид в друг и отново влиза в употреба.

                                                   УП при ПГМТ Вл. Комаров”

 

Павел Желязков © 2009