56 години докосваме бъдещето!

English

Цветя на паметника на Сава Доброплодни в чест на Деня на народните будители

1.11.2011 г.

В чест на Деня на народните будители ученици от осми клас поднесоха цветя на паметника на Сава Допроплодни.

През 1870 г. Сава Доброплодни е поканен за учител в Силистра. В града учителствува две години. Прави големи преобразувания в двете училища - мъжко и девическо. Провежда често конференции с учителите от селата, ревизира ги и ги напътства. Премахва старите учебници и въвежда нови такива. Той е основател на читалището в Силистра, открито на 1 септември 1870 г. В началото на 1872 г. под негово ръководство се създава и театрално дружество. Доброплодни взема също така живо участие в борбата на силистренци за църковното им освобождение. Избран е за делегат на Силистренската епархия за Народния църковен събор в Цариград за избиране на екзарх и членове на екзархийския съвет.

Павел Желязков © 2009