56 години докосваме бъдещето!

English

Участие на наши ученици в Национално състезание в град Шумен

19 - 20 март 2010 г.

В състезанието участваха учениците Диян Нейчев Борисов, Айлин Гюрджан Яхя и Теодор Петров Петров от 12в клас, с ръководители Тони Радев и ПДУПД инж. Майя Григорова.

Основните цели на състезанието са:
Да се осигури на учениците възможност да демонстрират теоретична подготовка, практически умения и компетентности за изпълнение на автомонтьорски операции, придобити при обучението по професията.
Учениците да изявят формираните в процеса на обучение професионално-личностни качества като комуникативност, трудова дисциплина, етика, работа в екип и др.

Формат на състезанието:
Състезанието се състои от два кръга - теоретичен тест и практически задания. В първи кръг участниците решават теоретичен тест, проверяващ знания и умения по учебните предмети - Двигатели с вътрешно горене, Автотранспортна техника и Експлоатация на автотранспортната техника.
Във втори кръг състезателите получават практически задания за оценяване практическото приложение на знания, умения и компетенции по професията.

 


Павел Желязков © 2009