56 години докосваме бъдещето!

English

Училищен конкурс "Живот и дело на Комаров"

01.02.2010 г.

РЕГЛАМЕНТ

 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА:

 

„ЖИВОТЪТ И ДЕЛОТО НА КОМАРОВ”

 

Общи положения:

Училищният ученически конкурс за мултимедийни проекти е посветен на 47-та годишнина от създаването на ПГМТ „Владимир Михайлович Комаров”.

Организатор на конкурса е ПГМТ „Вл. Комаров”.

 

Цели:

Да се даде възможност на учениците от среден курс на обучение, чрез средствата на информационните и комуникационни технологии да покажат знания, умения и компетенции по поставената тема;

Да се стимулират творческото мислене и изявата на учениците от среден курс на обучение;

Да се формират умения и компетенции за работа по проект - самостоятелно или в екип.

Да се популяризира биографията на Патрона на ПГМТ, да се акцентира върху постиженията и делата на Комаров.

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от ПГМТ „Вл. Комаров”.

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип. При колективното участие в разработването на един проект могат да участват до 2-ма ученика. За изработването на презентацията да се използва софтуер по избор.

 

Представяне на проектите:

 

Първи етап: Проектите, записани на CD, се предават лично на  Теменужка Николова до 02.03.2010 г. включително, в стая 223 на ПГМТ. След предаване на проектите всеки участник получава номер на регистрация.

 

Втори етап: Разработките се оценяват от комисия, в която участват преподаватели от ПГМТ. Комисията оценява изпратените в указания срок проекти и ги класира съгласно определени критерии.

Всички разработки, получили от 50 до 80 точки, се класират за третия финален етап.

 

Трети етап: Мултимедийно представяне на класираните проекти, което ще се състои на 05.03.2010 г. от 13:00 ч. в ПГМТ „Вл. Комаров” – зала 224. Всеки участник представя своя проект чрез мултимедия в рамките на 10 минути и отговаря на въпроси на комисията.

 

Обявяване на резултатите:

Резултатите в конкурса се обявяват същия ден.

 

Награди:

Наградите се осигуряват от ПГМТ. Всички финалисти получават грамоти, а класираните на първите три места проекти - специални награди.

 

 


Павел Желязков © 2009