56 години докосваме бъдещето!

English

Пети областен литературен конкурс за написване на стихотворение и есе

25 януари 2010 г.

РЕГЛАМЕНТ

Право на участие имат ученици те от гимназии и СОУ от VIII до XII клас, разделени в три възрастови групи:

  • Първа група - 8 - 10 клас
  • Втора група - 11 - 12 клас
  • Трета група - над 18 години

Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения или едно есе. Възможно е участието и в двата раздела.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕСЕТО:

Есето да бъде до две страници - формат А4, шрифт Times New Roman, размер на буквите 12 pt. В края на конкурсното произведение да има следната информация:

  1. Име и фамилия;
  2. Клас, училище;
  3. Телефон;
  4. Адрес и месторабота.

 СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ - 26.02.2010 Г.

АДРЕС:

ПГМТ "Владимир Комаров" - Силистра
гр. Силистраул. "Петър Бояджиев" № 29
На вниманието на г-жа Евгения Стойкова
e-mail: pgmt-ss@mbox.contact.bg

Жури ще класира изпратените творби и ще уведоми отличените, които ще присъстват на награждаването. За всяка възрастова група ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, както и поощрения. Награден фонд - 300 лв.

НАГРАЖДАВАНЕТО НА ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРЦИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 16 МАРТ 2010 ГОДИНА ОТ 10:00 ЧАСА В ПГМТ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

Материалът подготви: Евгения Стойкова
 

 

 

Павел Желязков © 2009